Sri Lanka ou Ceylan 1984

Sri Lanka - Anurhadapura Sri Lanka - Anurhadapura Sri Lanka - Anurhadapura Sri Lanka - Anurhadapura
Sri Lanka - Bentota Sri Lanka - Bentota Sri Lanka - Bentota Sri Lanka - Bentota
Sri Lanka - Bentota Sri Lanka - Bentota Sri Lanka - Bentota Sri Lanka - Bentota
1. GENERIC 728x90 Beach JPG
Sri Lanka - Bentota Sri Lanka - Cacaotier Sri Lanka - Habarane Sri Lanka - Kandy
Sri Lanka - Kandy Sri Lanka - Macaque couronné Sri Lanka - Matale Sri Lanka - Matale
Sri Lanka - Mihintale Sri Lanka - Nuwara Elyia Sri Lanka - Nuwara Elyia Sri Lanka - Polonnaruwa
Sri Lanka - Polonnaruwa Sri Lanka - Polonnaruwa Sri Lanka - Sigiriya Sri Lanka - Sigiriya
Sri Lanka - Sigiriya